Picture ...for you

posted on 15 Oct 2007 14:01 by noi2near

ให้รูปเล่าเรื่องราว

ที่เป็นความทรงจำดีๆ ...

ไม่ว่าผ่านไปกี่ปี..

หยิบขึ้นมาเหมือนเมื่อวานที่ผ่านไป